Zawiercie – Album miejski

“Pomiędzy Wawelem, a Jasną Górą rozciąga się malownicza kraina zamków, warowni i niezliczonych wapiennych ostańców zwana Jurą Krakowsko-Częstochowską. To właśnie tutaj, pośrodku szlaku Orlich Gniazd znajduje się miasto Zawiercie, będące stolicą powiatu zawierciańskiego”.

Powyższy cytat jest wstępem do Albumu Miejskiego, którego realizacji podjąłem się na zlecenie Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zlecenie zakładało wykonanie szeregu fotografii przedstawiających różnego rodzaju obiekty istotne dla miasta i gminy w kontekście osiągania celów marketingu terytorialnego.

Jako hasło przewodnie w swojej promocji miasto stosuje bardzo ciekawą i zachęcającą do działania sentencję: “Zawiercie – Tu rozkręca się Jura”. I tym właśnie hasłem starałem się kierować, fotografując zarówno ważne obiekty typowo miejskie, jak również, urzekające naturalnym urokiem, jurajskie tereny obrzeży gminy i jej najbliższych okolic.

Zadanie nie należało do łatwych, gdyż czas na zebranie całości materiału zawierał się zaledwie w okresie od kwietnia do października. Szczęśliwie rok 2014 obfitował w dużą liczbę pogodnych wieczorów i słonecznych dni oraz zafundował, zarówno Zawierciu, jak i całej otaczającej miasto Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, przepiękną złotą polską jesień – najwspanialszą chyba od dekady. Pozwoliło to na wyeksponowanie walorów Zawiercia pod kątem ośrodka miejskiego z dobrze rozwiniętym kolejowym i drogowym węzłem komunikacyjnym, leżącego u bram tak wyjątkowego regionu jakim beż wątpienia jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, nazywana zwyczajowo Jurą.

W pierwszej fazie druku, czyli w grudniu 2014 roku, nakład albumu wynosić miał 1000 egzemplarzy, w kolejnym roku nastąpi dodrukowanie kolejnej partii. Niezmiernie cieszy mnie fakt, że powierzono miAlbum (04) zadanie, które choćby w małym stopniu może wpłynąć na realizację celów promocyjnych miasta, gdyż, jako absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ukańczając specjalność marketingu terytorialnego, w takim właśnie kierunku zostałem wykształcony. Łączenie pracy zawodowej z prawdziwą, życiową pasją jest przecież bardzo pozytywnym doznaniem, dlatego też, tym bardziej cieszę się, że mogę na swojej stronie internetowej zamieścić wpis dotyczący realizacji tego właśnie projektu.

Top!