Sesja dla GYM EL TORO

GYM EL TORO jest jednym z największych fit kompleksów w Polsce, który funkcjonuje od 2015 roku w Sosnowcu.

Obiekt powstał przy współudziale Unii Europejskiej, która dofinansowała projekt z tytułu rewitalizacji terenów poprzemysłowych – bo w takim właśnie miejscu otwarto wspomniany kompleks sportowy.

W momencie otwierania tak dużego obiektu w sercu Zgłębia Dąbrowskiego konieczna była solidna kampania informacyjna i marketingowa oraz stworzenie strony internetowej na bardzo wysokim poziomie, popartej solidnym materiałem fotograficznym wykonanym (na zamówienie) w obiekcie – nie zdjęciami zakupowanymi z tzw. internetowych “stocków”.

W tym właśnie miejscu pojawiło się zadanie dla mnie jako fotografa. Po zaprezentowaniu swojego dotychczasowego portfolio zostałem poproszony o zrealizowanie takiej sesji zdjęciowej dla kompleksu sportowego GYM EL TORO, na bazie której powstanie nowa strona internetowa obiektu, jak również prowadzone będą różne działania promocyjne – zarówno w terenie jak również w internecie.

Wraz z właścicielem kompleksu i menadżerami doszliśmy do wniosku, że będą potrzebne trzy kategorie zdjęć – zdjęcia samego obiektu i jego detali, zdjęcia obiektu wraz z klientami w trakcie korzystania z infrastruktury oraz zdjęcia trenerów pracujących w GYM EL TORO.

Każda z sesji miała zatem zupełnie inny przebieg i całkiem inaczej wyglądały ich efekty. Przy realizacji zlecenia korzystałem zarówno z lamp studyjnych jak również światła zastanego jako głównego źródła oświetlenia – wszystko w zależności od pory w dnia, w której mogliśmy realizować materiał zdjęciowy oraz specyfiki danej sali treningowej.

Przy realizacji zlecenia należało zrozumieć również różnice między klientami korzystającymi z kompleksu GYM EL TORO – zupełnie inny materiał należało wykonać dla strefy wolnych ciężarów, a zupełnie inny dla strefy “Cardio”, gdzie na klienta oddziałują zupełnie inne emocje – i właśnie to musiało być również widoczne na zdjęciach, na bazie których powstawał następnie layout nowej strony internetowej obiektu.

Cały materiał zrealizowany na terenie GYM EL TORO był na tyle obszerny i różnorodny, że klient bez problemu mógł go wykorzystywać nie tylko w marketingu internetowym, ale również w reklamie klasycznej – między innymi przy wydruku wielkoformatowych reklam billboardowych.

Po zrealizowaniu materiału wewnątrz głównego budynku kompleksu nadszedł czas na przeprowadzenie sesji fotograficznej w zupełnie innych warunkach oświetleniowych – czyli na świeżym powietrzu, gdzie zbudowana została specjalistyczna baza treningowa posiadająca atest organizatora morderczych biegów z przeszkodami – RUNMAGEDDON.

Zdjęcia wykonywane na terenie toru przeszkód miały zupełnie inny charakter niż fotografie z sal treningowych, z racji nie tylko samego oświetlenia, ale także dynamiki wykonywanych tam ćwiczeń, co w pewnym stopniu należało również oddać na fotografiach mających promować to miejsce jako doskonałe do tego typu treningu.

Mogąc współpracować z jednym z trenerów, specjalizującym się glównie w dziedzinie CROSS FIT, udało się wykonać serię zdjęć, które przedstawiają specyfikę każdej przeszkody w trakcie jej pokonywania przez modela – co wierzecie mi  Państwo, nie było łatwe ani dla niego, ani dla mnie.

Kilkutygodniowa praca dla GYM EL TORO była jednym z większych, bardziej złożonych i zróżnicowanych projektów fotograficznych, które miałem przyjemność realizować indywidualnie.

Dużą część efektów tej współpracy mogą Państwo zobaczyć na stronie internetowej obiektu sportowego GYM EL TORO, pod adresem: http://gymeltoro.pl/ do czego gorąco zachęcam.

 

Top!