Barwy Jurajskich Nocy

wystawa

“Co jeszcze można „wycisnąć” z obrazu tak eksplorowanego przez licznych fotografów? I tu drzemiący w człowieku twórczy pierwiastek po raz kolejny przekornie udowodnił, że nawet w dobrze znanych obrazach kryje się przestrzeń czekająca na swojego Kolumba. 18 maja na tarasie widokowym lotniska w Pyrzowicach otwarto zaskakującą wystawę fotografii Jakuba Krawczyka.”

/ Aneta Bulkowska: Reflektor – rozświetlamy kulturę /

„Barwy Jurajskich Nocy” jest to projekt w postaci wystawy fotograficznej zainicjowany w maju 2012 roku przy współudziale Związku Gmin Jurajskich oraz Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Zebranie całości materiału zdjęciowego powierzono mnie, co stanowiło niemałe, aczkolwiek bardzo ciekawe i mile absorbujące wyzwanie.

Olsztyn

Do celów realizacji wystawy składającej się z 24 wielkoformatowych fotogramów wykorzystano wyłącznie zdjęcia nocne, które wykonywałem w okresie od 2009 do 2012 roku na całym obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Większość zdjęć wykonywana była metodą bardzo długiego naświetlania. (Najdłuższe czasy naświetlania dochodziły do 3,5 h)

Oficjalne otwarcie wystawy miało miejsce 18 maja 2012 roku na tarasie widokowym Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach.

Od samego początku celem projektu było promowanie walorów wyjątkowego regionu Polski, jakim bez wątpienia jest Jura Krakowsko-częstochowska. Dlatego też, w późniejszej fazie realizacji tego promocyjnego projektu, wystawa otrzymała również wsparcie od Polskiej Organizacji Turystycznej, dzięki czemu mogła docierać w dalsze części kraju – czego efektem była między innymi ekspozycja w łódzkiej Manufakturze oraz nowotwartym holu Galerii Katowickiej i zmodernizowanego dworca PKP.

Aktualnie wystawa promuje produkt turystyczny Szlaku Orlich Gniazd, który w roku 2013 został uhonorowany Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej i uznany najlepszym polskim produktem turystycznym.

Wystawa wciąż zmienia swoje lokalizacje, aby promować region Jury i trafiać do jak najszerszej liczby odbiorców.

Wszystkich zainteresowanych przeprowadzeniem ekspozycji zachęcam do kontaktu pod numerem: 608070872 (Jakub Krawczyk) lub ze Związkiem Gmin Jurajskich z siedzibą w Ogrodzieńcu.

Top!